Wandelroute Duin en Kruidberg (14 km)

Van de beboste binnenduinrand naar de zee en weer terug. Een pittige wandeling door de duinen. Maar het verveelt geen moment.

Steeds weer mooie uitzichten en een begroeiing die langzaam maar zeker verschuift. Beukenbos, naaldbos, struweel, korstmossteppe en uiteindelijk, na het helm, een leeg strand met een plukje wier.

Duin- en Kruidberg is het noordelijke deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De opeenvolging van binnenduinen, middenduinen, buitenduinen en zeereep is hier in een bijzonder natuurlijke staat. Daardoor kun je in dit Natuurmonument ook opmerkelijk veel verschillende planten en dieren ontmoeten. Van beuk tot tijm en van meeuw tot specht. Maar ook minder alledaagse soorten als parnassia en rugstreeppad.

Praktische informatie

Tocht/Route
Afstand 14