Driehuis

Driehuis wordt in de 16de eeuw aangemerkt als een gehucht bestaande uit drie hofsteden en enkele kleine huisjes. In een van die boerderijen een Rooms katholieke boerderijkerk. In de 17de en 18de eeuw enkele buitenplaatsen, waaronder Westerveld. In de tweede helft van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw wordt de eeuwenoude verbindingsweg Driehuizerkerkweg een dorpsstraat met overwegend kleinschalige bebouwing.

De oude boerderijkerk wordt aan het eind van de 19de eeuw gesloopt en vervangen door het huidige neo gotische kerkgebouw. De kerk is zo groot ten opzichte van het dorpje omdat dit in die tijd de enige Rooms katholieke kerk van de gemeente Velsen was. Alle katholieke Velsenaren gingen hierheen. Bij de kerk ontstond een Roomse enclave met een school, een internaat en het missiehuis.

De buitenplaats Westerveld veranderde in 1888 in een begraafplaats, waarna in 1913 het eerste crematorium van Nederland op het terrein werd gevestigd. In de jaren dertig wordt Driehuis een typische forensengemeenschap door de bouw van enkele middenstandswijken. In de jaren zeventig ontstaan grote bouwblokken (verpleeghuis en verzorgingshuizen).