IJmuiden

De oorsprong van IJmuiden ligt in 1876 toen het Noordzeekanaal werd opengesteld. Het IJ en het Wijkermeer werden hiervoor ingepolderd. Veel kanaalwerkers bleven hier wonen en vormden de eerste bewoners. De nieuwe vestiging werd door Koning Willem III, IJmuiden gedoopt -monding van het IJ-. De plaats ontwikkelde zich snel door de visserij en scheepvaart.

Heerlijk dagje strand

IJmuiden groeide uit tot de belangrijkste aanvoerhaven van zeevis in ons land, een positie die tot op de dag van vandaag wordt vervuld. De pieren vormen voor zowel de visserij als het toerisme een belangrijk element. Ten zuiden van de Zuidpier is namelijk een heel nieuwe situatie ontstaan: ontwikkeling van het IJmuiderstrand. Enkele jaren geleden is het strand compleet opnieuw ingericht om meer toeristen en recreanten naar IJmuiden aan Zee te trekken: het strand is dichter bij zee gebracht, er is een plezierjachthaven aangelegd, een boulevard en er is een Binnenmeer aangelegd. Dit alles is mogelijk geweest doordat door natuurlijke oorzaken aan de buitenkant van de Zuidpier, steeds meer land ontstond.