Route via de sluis 1 jaar dicht

donderdag 5 april 2018

Rijkswaterstaat heeft vanaf 16 april de route over het sluiscomplex gesloten voor een jaar gesloten voor al het wegverkeer.

Vanwege de aard van de werkzaamheden en het vele werkverkeer is het niet meer veilig voor het overige wegverkeer om het sluizencomplex te passeren. Voor (brom)fietsers geldt dat ze de oversteek kunnen maken via de pont aan het Pontplein. Voor het autoverkeer geldt dat ze via de Velsertunnel kunnen rijden. Men moet rekening houden met extra reistijd.

SHIP open

Tijdens de werkzaamheden blijft SHIP gewoon open. De openingstijden zijn dagelijks van 10 tot 17 uur. Echter, als je SHIP wilt bereiken dien je dat via Velsen-Noord te doen. In SHIP vertellen ze je alles over de nieuwe zeesluis en het Noordzeekanaalgebied. Omrijden is dus zeker de moeite waard.

Voor overige evenementen, zoals een rondrit met de stoomtrein van het Hoogovensmuseum geldt hetzelfde. Ook voor verschillende fietsroutes die normaal gesproken via het sluizencomplex lopen dien je naar de pont te gaan en daar de oversteek te maken.