Santpoort-Zuid

Aan de zuidzijde en de noordzijde van het middeleeuws moerasgebiedje de Schipbroeken lag een kasteel, die beide een strategische ligging hadden. Het kasteel Brederode is de bekendste van die twee; het Huis te Velsen is in de 15de eeuw verloren gegaan. Ook Brederode was al in de 16de eeuw tot ruïne vervallen, maar heeft tot inspiratiebron gediend voor veel kunstenaars, waaronder zeer belangrijke. De ruïne is aan het eind van de 19de eeuw als een van de eerste beschermde monumenten van Nederland "gerestaureerd".

Santpoort Zuid is in de 16de eeuw als buurtschap ontstaan als direct gevolg van het graven van de Jan Gijzenvaart in 1537. De vaart was bedoeld als zandvaart. Aan het eind van de vaart werden langs de belangrijke verbindingsweg de Bloemendaalsestraatweg uiteindelijk negen blekerijen gevestigd. Tot ver in de 19de eeuw bleef Santpoort Zuid een uitgesproken blekersgemeenschap. Na de komst van het eerste station in 1865 ontstonden de Duinweg en de Vinkenbaan als forensen villabuurt. De Bloemendaalsestraatweg kreeg een dorps karakter en wordt gekenmerkt door kleinschalige architectuur waarvan nog een aantal 17de eeuwse huizen bewaard is gebleven. Door de aanleg van het Philipspark in de jaren dertig is het forensenkarakter definitief bepaald.