Vissen op zee en pieren

Vanuit de jachthaven Marina Seaport in IJmuiden aan Zee vertrekken regelmatig schepen om op kabeljauw of makreel te vissen. Een bijzondere belevenis! Wie op zee wil vissen,

moet sinds kort een paspoort bij zich hebben, een legitimatie bewijs is niet voldoende. Bij het verlaten van iedere zeehaven verlaat men de ‘schengengrens’. De Nederlandse marechaussee gaat extra controleren op passagiers van zeegaande schepen (zeilboten, visboten e.d.). Voor meer informatie over vissen op zee voor particulieren of bedrijven, kan je op de volgende websites kijken: 

Bijzondere visspots

Andere visspots zijn: Noordpier, Zuidpier, Kop van de Haven, langs Noordzeekanaal . Voor het vissen in zout water is geen vispas vereist. Voor het vissen in zoetwater (binnenwateren) is wél een vispas vereist. Voor meer informatie kun je terecht op de website: www.sportvisserijmidwestnederland.nl.